Privacy Statement The Luxury Floor

Inleiding
The Luxury Floor neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@theluxuryfloor.nl

Hoe gebruikt The Luxury Floor jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor The Luxury Floor persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Luxury Floor voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Luxury Floor worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen / behandelingen

Gegevens:
NAW-gegevens, Behandeladres, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
The Luxury Floor heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw The Luxury Floor account. Als je alle persoonsgegevens wilt zien die bij The Luxury Floor over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je jouw The Luxury Floor account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Luxury Floor. Je kunt verzoeken dat The Luxury Floor je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om The Luxury Floor te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van The Luxury Floor of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van The Luxury Floor te verkrijgen. The Luxury Floor zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking
In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat The Luxury Floor je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Luxury Floor
Een verzoek kan verstuurd worden naar The Luxury Floor. The Luxury Floor zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Luxury Floor een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Luxury Floor je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
* Verwerkers
Het kan zijn dat The Luxury Floor verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Luxury Floor kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van The Luxury Floor voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Luxury Floor ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van The Luxury Floor worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van The Luxury Floor worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop The Luxury Floor je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@theluxuryfloor.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop The Luxury Floor jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@theluxuryfloor.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.